Air quality
Hotel Bryza, Jurata Hotel Bryza, Jurata
Hotel Bryza, Jurata
Ekologia w Hotelu Bryza

E k o l o g i a w H o t e l u B r y z a

01 June 2019

EKOLOGIĘ MAMY W NARURZE !
W Hotelu Bryza ekologia nie jest kwestią mody ale kwestią szacunku i dbałości o unikalną przyrodę półwyspu helskiego. Świadomi zasad zrównoważonego rozwoju planety pragniemy przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego. 

Dzięki akcjom proekologicznym zasady i praktyki ekologiczne wprowadzane lokalnie mają mieć wydźwięk globalny.
Możemy poszczycić się m.in. monitoringiem zużycia wody i energii, solidną segregacją śmieci,  energooszczędnymi odbiornikami LCD, utylizacją szkodliwych odpadów, używanie proekologicznych środków czystości aż w końcu kuchnia oparta na zdrowych lokalnych produktach.
Wraz z postępem technologicznym oraz zapotrzebowaniem rynku zainstalowano na terenie obiektu stację ładowania samochodów elektrycznych i hybrydowych.
Od 1 stycznia 2019 roku wprowadzono wydawanie wody BHP dla pracowników z dystrybutorów Dar Natury. Dzięki czemu nie wyrzucamy do śmieci ponad 36 000 sztuk butelek plastikowych rocznie, bo aż tyle w roku ubiegłym wydane w ubiegłym roku.
Wprowadzamy politykę opakowań ekologicznych, biodegradowalnych, w tym tekturowe kartony do pakowania produktów dla Gości, opakowania przeźroczyste z plastiku typu PLA – 100 % biodegradacji, talerze z otrębów zbożowych, wykorzystywane na imprezach  plenerowych. Wielorazowe opakowania na kuchni, w tym skrzynki, pojemniki. Dodatkowo nie foliujemy dań, do tego celu używamy przykrywek.
Wprowadziliśmy słomki produkowane z naturalnej słomy w celu ograniczenia zużycia plastiku w tej formie. Ciekawym rozwiązaniem również są torby reklamowe dla Gości wyprodukowane z juty.
Kupujemy długopisy papierowe, w mailach stopek umieszczamy informację, aby nie drukować bez potrzeby materiałów z maili.
Umieściliśmy na budynku hotelu czujnik czystości powietrza www.airly.pl  Urządzenie odczytuje w czasie rzeczywistym serię parametrów (PM1, PM2.5, PM10, temperaturę, ciśnienie i wilgotność). Podaje informacje na temat bieżącego stanu powietrza w naszej lokalizacji, a wbudowana w czujniku dioda odwzorowuje stan powietrza. W hotelowej siłowni zainstalowaliśmy urządzenie do ładowania telefonów na rower i steper.
Hotel Bryza w swoich działaniach, stara się niezmiennie wyznaczać  kierunki i trendy ekologiczne dla innych obiektów hotelowych.

mobile nav bg
See the map
Newsletter
Subscribe to our newsletter
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close