Hotel Bryza - zapraszamy do kontaktu

Hotel Bryza

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Hotelu Bryza Resort & Spa w Juracie.

 

Spełniając wymogi art. 13 i art. 14 RODO, Hotelu Bryza Resort & Spa informuje klientów korzystających z usług hotelu, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Bryza sp. z o.o. z siedzibą w Juracie przy ul. Międzymorze 2, 84 - 141 Jurata, KRS 0000153953, tel. +48 58 675 51 00, +48 58 675 52 00, e-mail: recepcja@bryza.pl. Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych jest pan Jacek Stojek.
 2. Wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych jest pan Sławomir Koroluk.
 3. Dane są przetwarzane w celu świadczenia na podstawie zawartej umowy przez Hotel Bryza Resort & Spa usług hotelarskich w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2017, 1553 z późn. zm).
 4. Dopuszcza się dalsze przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i w celu otrzymywania newslettera – pod warunkiem wyrażenia odrębnej zgody przez osobę, której dane dotyczą.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych ich niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt b RODO); podstawą dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych i w celu otrzymywania newslettera jest udzielenie przez osobę, której dane dotyczą, zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym powyżej celu (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).
 6. Odbiorcą danych osobowych jest w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO jest Oracle, System Spa.
 7. Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy innej usługi niż usługa hotelowa będą przetwarzane do czasu zakończenia świadczenia usługi i jej pełnego rozliczenia; dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych i w celu otrzymywania newslettera będą przechowywane przez okres prowadzenia działalności marketingowej i stosowania newslettera przez administratora.
 8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, a także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia dotyczących jej danych osobowych.
 9. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w dowolnym momencie cofnięta, co nie będzie miało wpływu na oceną przetwarzania, którego dokonywano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
 11. Podanie danych osobowych w celu wykonania usług hotelarskich jest konieczne do wykonania tej umowy i jest warunkiem jej zawarcia; podanie danych osobowych w celach marketingowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym i nie jest warunkiem zawarcia jakiejkolwiek umowy, zaś osoba podająca dane osobowe nie jest zobowiązana do ich podania, a ich nie podanie nie rodzi po stronie takiej osoby jakichkolwiek konsekwencji, w tym o charakterze prawnym.
 12. Nie przewiduje się podejmowania wobec osób, których dane dotyczą, decyzji polegających na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 


Voucher upominkowy Podaruj prezent voucher SPA bliskiej osobie Więcej
Witrualny spacer
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności

OK, zamknij